Voorwaarden

Op alle reserveringen zijn onze voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden voor verblijf in Dierenpension Shanai:

Met het onderbrengen van uw huisdier in ons dierenpension, gaat u akkoord met onze voorwaarden. Het dier zal gedurende de overeengekomen termijn verblijven in Dierenpension ‘Shanai’, tegen de pensionprijs geldende op de dag van het in pension geven. Het dier zal aan het einde van die termijn opgehaald worden door de eigenaar. Indien de eigenaar het dier door iemand anders wil laten ophalen, wordt dit aan de medewerkers van het pension kenbaar gemaakt. Indien veertien dagen na het verstrijken van de afgesproken ophaaldatum, het dier nog niet is opgehaald, wordt de pensionhouder eigenaar van het dier.  De verschuldigde kosten, tenzij anders overeengekomen, dienen betaald te worden bij het ophalen van het dier.  Ofschoon alle zorg en voorzorgsmaatregelen onzerzijds getroffen zijn en worden, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, lichamelijk letsel of dood van uw huisdier. Door het huisdier bij het dierenpension onder te brengen geeft de eigenaar toestemming aan het dierenpension om indien wij dat nodig achten, een dierenarts voor het huisdier te consulteren. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de eigenaar.